Kvalitetssäkring med Azure Custom Vision Service

För att säkerställa att VR-glasögonen i projekt Smarta Fabriker är korrekt monterade skapades en kvalitetssäkringstjänst till Smarta Fabrikers mobila applikation. Med hjälp av Microsoft Azure och machine learning-tjänsten Custom Vision Service (CVS) får montören svar på om glasögonen är korrekt monterade genom att hen fotograferar glasögonen i tre olika vyer. Denna artikel beskriver studenternas arbete med att utveckla denna funktion.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2018-06-17  |  Authored by Johan Bengtsson