IT-infrastruktur i Smarta Fabriker

En smart fabrik är uppkopplad och smarta lösningar används för att kommunicera med den. Till fabriken som byggdes i projektet Smarta Fabriker finns en app för att övervaka och styra produktionen. Det finns webbkameror som du via appen kan följa produktion i realtid. Produkter beställs i appen och tillverkas sedan i fabriken då du skannar in din personliga qr-kod vid fabriken. För att allt skall fungera krävs en IT-infrastruktur i fabriken som beskrivs i denna artikel.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2018-05-17  |  Authored by Johan Bengtsson