En ny industriell revolution

Nu sveper den fjärde industrirevolutionen över världen. Den präglas av det vi kallar Industrial Internet of Things (IIoT) och utvecklingen pekar mot ökad effektivitet och produktivitet, samtidigt som den globala ekonomin växer med 12 biljoner euro till år 2030.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2018-06-18  |  Authored by Sandra Mattsson