Digital optimering av produktegenskaper

För att effektivt utforska möjliga lösningar när man utvecklar produkter är digitala modeller till stor hjälp. Detta pilotprojekt ska visa hur digitala verktyg kan optimera och utforska möjliga lösningar för produkt och produktion, något som är svårt och kostsamt att göra med manuella metoder. Pilotprojektet kommer visa hur digitala modeller tas fram och vilken tidsbesparing man kan förvänta sig.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2018-05-18  |  Authored by Karin Wilson