AI och robotar - när händer det?

Robotar och AI är ämnen som det pratas väldigt mycket om idag! Men hur långt har AI kommit och hur långt kommer det gå? I denna video får fyra studenter uppskatta hur långt tid det kommer ta för att vi ska ha artificiella intelligenser som är lika smarta som människor, när vi har nanorobotar i vårt blodomlopp och våra tarmar som övervakar och analyserar hur vi mår, när vi inte kan skilja en verklig video från en fejkad och när AI är långt mer intelligent än en människa. Deras svar och resonemang blir granskade av tunga AI-experter på Ericsson.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2020-06-16  |  Authored by Greta Braun