Lärdomar från 3D-skanning av produktionssystem

3D-skanning kan användas för att skapa en exakt och realistisk bild av ett produktionssystem. Den här artikeln visar lärdomar från sex fallstudier där man skannat produktion med liknande problembakgrund. Resultatet är att god planering och förberedelse är de viktigaste faktorerna för att få hög kvalitet och noggrannhet i den skannade datan. 

Länk till artikel här


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2018-03-02  |  Skriven av Sandra Mattsson