Introduktion till kollaborativa robotar och smart industri

Audience

Studenter inom produktion

Purpose

En förberedelse för automation expo

Educational goal

Ha kunskaper om vad en kollaborativ robot är och hur den används i industrin.

Introduction

Other info

Author

Johannes Persson, GTC