Industri 4.0 - en resa till Tyskland med FKG's kvinnliga nätverk

I kursen Digitalisering ur ett kvinnligt perspektiv diskuterades vad digitalisering är och nya idéer om hur företag kan digitalisera togs fram. Kursen bestod i två kurstillfällen och en resa till Stuttgart där deltagarna fick möta flera intressanta inblickar i vad Industri 4.0 betyder för tyska företag.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Introduction  |  Published 2018-11-06  |  Authored by Sandra Mattsson