Global samverkan

Digitalisering skapar nya möjligheter för företag som arbetar globalt. Möjligheterna som digitalisering ger underlättar arbetet främst för informationsutbyte och kommunikation. Det kan till exempel handla om hur man kan planera sin produktion, hur man genomför möten, hur man bygger kultur och hur man jobbar med lärande.

På en global marknad kan digitalisering bidra till ökad kundförståelse och effektiv samverkan genom exempelvis distanskommunikation, nya lärformer, globala produktionsnätverk och digitaliseringsstrategier.

Filtrera artiklarna

Filtrera artiklarna inom ämnet genom att klicka på taggarna nedan.