Global samverkan

Digitalisering skapar nya möjligheter för företag som arbetar globalt. Möjligheterna som digitalisering ger underlättar arbetet främst för informationsutbyte och kommunikation. Det kan till exempel handla om hur man kan planera sin produktion, hur man genomför möten, hur man bygger kultur och hur man jobbar med lärande.

Introduktion

Här introduceras du till ämnet med hjälp av grundläggande begrepp